آثار نقاشی کارولین مجاوری

Mitteldeutsche Zeitschrift -SANWOCHENENDE, 11/12. OKTOBER 2014

نمایشگاه پایان نامه کارشناسی ارشد رشته نقاشی از دانشگاه برلین ویسن زه (دانشگاه سفید رود برلین)12.07.-28.07.2013

2012/07/13  افتتاحیه نمایشگاه کارولین

متولد
     در  برلین زندگی‌ و کار میکند

 

 ۱۹....

کار شناسی ارشد

دانشگاه  در رشته نقاشی

۱۹۹۰ - ۱۹۹۶           تحصیلات


  دانشگاه هن

۱۹۹۴ - ۱۹۹۶

در شهر‌های  برلین ،

  در نمایشگاههای  نقاشی  شرکت داشته است

۱۹۸۶ -۲۰۱۲

فیلم کوتاه  فیلم‌های کوتاه

۱۹۸۸-۱۹۹۲

تهیه کننده و کارگردان

 نمایشگاه فیلم و ویدئو آرت ۱۹۹۴ -  تا ۲۰ آبان ۱۵
تاسیس گالری مجاوری  در کلن و از ۲۰۰۹ در برلین ۲۰۰۱- ۲۰۱۵
نمایشگاه نقاشی در هفتمین بیینال برلین ۲۰۱۲